Çözümleme,ObjectiveC 30 Ocak 2014 16:53

Objective C – Detect the Screen Orientation (Ekranın Oryantasyonunu Anlamak)

Aşağıdaki kod parçasını kullanabilirsiniz: