Çözümleme 24 Aralık 2012 17:29

ExecuteScalar , ExecuteReader ve ExecuteNonQuery Nelerdir?

ExecuteScalar yöntemi :

Sorguyu çalıştırır ve sorgunun döndürdüğü sonuç kümesindeki ilk satırının ilk sütununu verir. Ek sütunlar veya satırlar yok sayılır. (Tek bir değer almak için kullanabilirsiniz.)

ExecuteReader yöntemi :
SqlDataReader oluşturarak gönderdiğiniz sorgudan bir sonuç kümesi alabilir ve SqlDataReader objenize atabilirsiniz.

ExecuteNonQuery yöntemi:

Bu metod geriye int olarak update, insert, delete olaylarından etkilenen satır sayısını döner.

mssql

Tags: