Çözümleme 30 Aralık 2012 02:04

Android – Failed to install *.apk on device *: timeout Launch canceled!

Bu problemi çözmek için ADB timeoutu değiştirmek gerekiyor.

Defaultu 5000ms gelen degeri Window -> Preferences -> Android -> DDMS yolundan 10000ms yaparsak sorunumuz düzelecektir.

Tags: