Çözümleme 27 Ekim 2012 03:08

Android – Clear application data programmatically (Uygulama verilerini silmek)

Gelistirdiginiz uygulamanin verilerini programatik olarak silmek istersek asagidaki kod parcasini kullanabiliriz:

Tags: