Çözümleme,ObjectiveC 05 Temmuz 2012 23:14

iOS – NSString in NSString (String içinde string arama)

Selamlar. Diyelim elimizde bir string var bu stingin içinde diğer bir string var mı kontrol etmek için:

Tags: