Çözümleme 10 Temmuz 2012 22:12

iOS – Changing Frame Attributes Programmatically (Programatik Olarak Frame Özelliklerini Değiştirmek)

Selamlar. Xcode ortamının bize sağladığı arayüzü kullanarak objelerimizi sayfalarımıza yerleştirebilmekteyiz. Ancak; örneğin Orientation değiştirdiğimizde koyduğumuz objeler kayabilir. Bu sorunu çözmek için programatik olarak bu özellikleri değiştirme yoluna gidebiliriz.

Tags: