Eğitim,Javascript 19 Temmuz 2012 01:28

JavaScript – (5) Değişkenler

Javascript değişkenleri var komutu ile oluşturulur.

Değişken Türleri

String

Çift veya tek tırnak içerisinde tanımlanır. Alfanümerik değişken tipidir.

Örn: “Ankara” , “Rize”, “666” gibi.

Number

Decimal, octal veya hexadecimal değişken tipidir. Örn:

Decimal 13

Octal 25,221

Hexadecimal 0x1A32

Boolean

Mantıksal ifadelerde kullanılan bu tür değişkenler true(1) ve false(0) değerlerini alır.

Örn: islem=true;  kapali=false; gibi.

Null

Boş (Null) değer anlamına gelmektedir. Değişkenlerin değer içerip içermediklerini kontrol etmede kullanılır.

Null ile null farklı şeylerdir!

Undefined

Bir değişken oluşturup o değişkene bir değer atanmaz ise o değer tanımsız (undefined) olur.

Sabitler

Değer olarak bütün kod bloğu boyunca aynı olan, değiştirlemeyen değişkenler const ifadesi ile belirtilir.  Sabit bir değişken ismi başka bir değişkene ve fonksiyona kesinlikle verilemez. Kod çalışırken sabit değişkene değer ataması yapılamaz.

Örn:

const Sermaye=5000;

const Cinsiyet=”erkek”;

Tags: