Eğitim,Javascript 18 Temmuz 2012 23:51

JavaScript – (3) Yazım Kuralları

  • JavaScript değişkenleri,fonksiyon isimleri, kısaca tüm kelimeleri ya harf yada “_” (alt çizgi) ile başlar. Rakamlar ilk harf karakterinden sonra kullanılabilirler.
  • Değişken isimleri maksimum 255 karakterdir.
  • Kelimelerde büyük-küçük harf fark eder. Örn: deger ve DEGER farklı iki değişkendir.
  • JavaScript kodlarında Türkçe karakter kullanılamaz.
  • Değişkenler tanımlarken reserved word(anahtar kelimeler) kesinlikle kullanılamaz. Örn: if, else, for, function, while
  • Kod okunabilirliği (readability) arttırmak için satır sonlarına “;” koymakta fayda var.

Aşağıdaki tabloda özel karakterlerin kullanımı verilmiştir.

 

İfade Özel Karakter
\’ Tek tırnak
\” Çift Tırnak
\t Tab
\n Yeni Satır
  \r Enter 
\\ Ters Slash

Değişken ve fonksiyon tanımlamalarında kendinize has kodlama alışkanlığı bulmanızda fayda vardır. Örn: calisan_listesi, clistesi, c_listesi

Tags: