Eğitim,Javascript 18 Temmuz 2012 23:06

JavaScript – (2) Dışarıdan JavaScript dosyası çağırma

HTML sayfalarında JavaScript dosyalarını dış bağlantıdan çağırma örnekte verilmiştir.

JavaScript kodlarımızın bulunduğu script.js dosyası src=”script.js” olarak 5. satırda belirtilmiştir.

Tags: