Çözümleme 11 Haziran 2012 23:03

[ÇÖZÜM] Eclipse – Show Line Numbers (Satır Numaralarını Göstermek)

Selamlar. Çoğu kullandığımız IDE de Line Numbers (Satır Numaraları) default (Öntanımlı) olarak gelmektedir. Eclipse ortamımızda ne yazaık ki öyle değildir.

window -> preference -> general -> editors -> text editors -> show line numbers. Dediğimiz zaman artık satır numaraları gözükmeye başlayacaktır.

Tags: