Android,Çözümleme 18 Mayıs 2012 23:24

[ÇÖZÜM] Android – Listview e Tıklandığı Zamanki Aydınlatmayı Kaldırmak

Eğer Listview layoutunu yanlızca elemanları göstermek için kullanacaksanızi, yani tıklatma esnasında yanma (Turuncu Arkaplan) veya scroll ettirdiğinizde renk değişmesi istemiyorsanız ekleyeceğiniz kodlar:

Ayrıca Listview deki objeleri aşağı yukarı hareket ettirirken üstte çıkan turuncu çizgiyi yok etmek için:

Tags: