Haber 09 Nisan 2012 19:17

Bilgisayar Mühendisleri Odası kuruluyor

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Bilgisayar Mühendisliği Meslek Dalı Ana Komisyonu, Bilgisayar Mühendisleri Odası (BMO) kurulması için çalışmaların son aşamaya geldiğini bildirdi.

*ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ MESLEK DALI ANA KOMİSYONU
BASIN AÇIKLAMASI*
*BİLGİSAYAR MÜHENDİSLERİ ODASI İÇİN EMO’DAN TAM DESTEK!*****
23-24-25 Mart 2012 tarihlerinde gerçekleştirilen Elektrik Mühendisleri
Odası (EMO) 43. Olağan Genel Kurulu bilgisayar mühendisliği açısından
tarihi bir gelişmeye de sahne olmuştur. Bilgisayar mühendislerinin yasal
olarak bağlı bulundukları meslek odası olan EMO Genel Kurulu’na sunulan
önergenin oy çokluğu ile kabul edilmesi ile mesleğimiz açısından tarihi bir
adım atılmış ve Bilgisayar Mühendisleri Odası’nın (BMO) kurulmasında ilk
kez yasal süreç bu noktaya gelmiştir.****
Türkiye’de 30 yıllık bir geçmişi olan bilgisayar mühendisliği, meslek alanı
ile ilgili yasal tanımların olmamasının yanı sıra mezun sayısındaki hızlı
artış ve merkezi bir planlamadan yoksun ülke bilişim politikaları
bilgisayar mühendislerinin meslek hayatını ve çalışma koşullarını olumsuz
etkilemiştir.****
Uzun yıllardır, mesleki demokratik kitle örgütü olan Türk Mühendis ve Mimar
Odaları Birliği’ne (TMMOB) bağlı, EMO çatısı altında çalışmalarını yürüten
bilgisayar mühendisleri, bütün bu sorunlara yönelik mücadelenin
örgütlenmelerini daha geniş bir ölçeğe taşımayı gerektirdiği düşüncesiyle,
2011 yılının ortalarından itibaren odalaşma çalışmalarına hız vermiştir.****
İş yeri, iş bölgeleri ve üniversite toplantılarının yanı sıra
gerçekleştirilen “Bilgisayar Mühendisliği” çalıştaylarıyla
meslektaşlarımıza, akademisyenlere ve öğrencilere ulaşarak bilgilendirme
çalışmaları yürütülmüştür. Komisyon çalışmalarıyla Bilgisayar Mühendisleri
Odası altyapısına yönelik planlama yapılmış ve toplanan binlerce imza ile
BMO’nun bilgisayar mühendislerinin ortak talebi olduğu gösterilmiştir.****
EMO üye tabanında taleplerimizin anlaşılması ve geniş ölçekte tartışılması
amacıyla şube genel kurullarına katılım sağlanmış, 13 şube genel kurulunda
önerge verilmiş, 11 şube genel kurulunda önerge kabul edilmiştir. EMO
tabanından alınan bu güçle, “Bilgisayar Mühendisleri Odası Kurulması”
yönündeki önerge, 24 Mart 2012 tarihinde EMO Genel Kurulu’na sunulmuş ve
yapılan görüşmeler sonucunda EMO Genel Kurulu delegeleri tarafından oy
çokluğuyla kabul edilmiştir.****
Çalışandan yana, kamu yararı gözeten, hayatın her alanını birbiriyle
ilişkili bir şekilde görerek bütünlüklü politikalar üreten TMMOB’nin
toplumcu mühendislik anlayışını bilişim meslek alanına taşıyacak bir
Bilgisayar Mühendisleri Odası için atılan bu tarihi adım, bir taraftan da
EMO’nun yürütülen çalışmalara dair inancını ve desteğini göstermektedir.****
Bilgisayar mühendislerinin bu kararlı ve örgütlü çalışmalarının, ayrı bir
oda yapısında devam etmesi 31 Mayıs-1-2-3 Haziran 2012 tarihlerinde
gerçekleştirilecek TMMOB Genel Kurulu’nda alınacak nihai karara bağlıdır.***
*
EMO’ya ve ilgili kurullarında yer alan üyelerine, meslektaşlarımıza ve
öğrenci arkadaşlarımıza, çalışmalara verdikleri destek ve gösterdikleri
dayanışma için teşekkür ederiz. Bilgisayar mühendisleri olarak, TMMOB
çatısı altında, demokratik kitle örgütleri ile işbirliği içerisinde
örgütlenmeye devam etme konusundaki kararlılığımızı basına ve kamuoyuna
saygıyla duyururuz.****
Yaşasın Mühendis Dayanışması!
Yaşasın TMMOB Örgütlülüğü!
ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ MESLEK DALI ANA KOMİSYONU
Tags: