Android 12 Mart 2012 15:22

Android 2.2 – Uygulamaya Resim Eklemek

Bu bölümümüzde uygulamamıza resim eklemeyi öğrenicez…
Yeni bir proje yaratalım ve ismine HelloWorldImage diyelim.Bir resim yaratıp ismine “hello.png” diyelim. Ben alttaki resimi seçtim. Bu dosyayı “workspace\proje ismi\res\drawable-mdpi” klasörüne kaydedelim.

Şimdi bu resmimizi java kodu ile göstereceğiz.
Aynen textlerimizi gösterdiğimiz TextView gibi, resimlerimizi de ImageView ile göstermekteyiz. “HelloWorldImage.java” dosyamızı açalım ve

satırımızı yine kaldırıp yerine:

yazıyoruz. Peki bu satırlar neyi ifade ediyor?
1. satırda ImageView objemizi oluşturuyoruz.

2. satırda resmimizin kaynağını belirtiyoruz.

3. satırda ise, content view ımzı instance(obje) ımıza ayarlıyoruz(set).

Programımızı çalıştırdığımız zaman görüntümüz şu şekilde olmalıdır:

Bir de bu resmi xml kodu ile gösterelim.
HelloWorldImageActivity.java dosyamızdaki kodu il yaratıldığı haline getirelim ve “main.xml” i açalım. Bu dosyamızda ImageView ımızı:

şeklinde yaratıyoruz. Bu ImageView taglerinin arasına yazılacak 4 tane öznitelik(attribute) var.

  • android:id : Adından da anlaşılacağı gibi bu özntelik ImageView ın idsini belirtir. Atadığımız id yi sonra başka yerlerde kullanabiliriz. Syntax imiz android:id = “@+id/ şeklindedir. Benim koduma ekleyeceğim satır da aşağıdaki gibidir.
  • android:layout_width ve android:layout_height: Width View ımızın enini, height ise boyunu belirtmektedir. Bunlar fill_parent ve wrap_content e eşitlenebilir. fill_parent ekranı dolduracak şekilde ekranı kaplarken, wrap_content ise objeyi tanımlanmış boyutunda bırakır (çözünürlük kaybı olabiliyor).
    şeklinde tanımlanabilir.
  • android:src : Imageımızı göstereceğimiz koddur.
    diye tanımlanabilir.

Sonuç olarak “main.xml” içerizindeki kodumuz:

olacaktır.

Tags: