Android 08 Mart 2012 17:16

Android 2.2 – Proje Dosyalarını Anlayalım

Bu bölümde projemizde hazır gelen dosyalarımızı inceleyeceğiz.

Aşağıda görmüş olduğunuz resimde proje dosyalarını görmektesiniz.

AndroidManifest.xml

Global ayarlamalar yapmamız için olan dosya;

 • Uygulama izinleri
 • Aktiviteler (Aktivite Android dilinde Uygulama demektir.)
 • Filtreleme, gibi.

res Klasörü (Resource)

Bu klasör sizin kaynaklarınızı olduğu klasördür. İçinde bazı alt klasörler bulunmaktadır:

 • drawable-hdpi: HD (high density) ekranlar için gösterilecek olan görüntüler (image).
 • drawable-ldpi: LD (low density) ekranlar için gösterilecek olan görüntüler (image).
 • drawable-mdpi: MD (medium density) ekranlar için gösterilecek olan görüntüler (image).
 • layout: Uygulama arayüzünü hazırlarkenki düzeni (layout u) tutan main.xml isimli bir dosya bulundurur. Başka layoutları da tutabilir.
 • values: String tipinden globalleri tutar.

assets Klasörü

İşlenmemiş asset dosyalarını tutar.

 • gerçek zamanlı aktarım için ses dosyaları
 • Animasyon assetleri.

gen Klasörü

 • Bu klasör otomatik oluşturulmuş (auto-generated) olan R.java dosyasını tutar.
 • R.java dosyası  drawable, layout, ve value klasörleri arasındaki iletişimi sağlayan pointerları (işaretçileri) tutar.
 • Bu dosyayı asla değiştirmeyin!

src Klasörü

 • Projemizin bütün kaynak dosyaları burada bulunur.
 • <activity>.java (bende “HelloWorldActivity.java”), Android Plug-in tarafından oluşturulmuştur.
 • Bu dosya düzenlenebilir bir dosyadır.

Dosyalar bu kadar, önümüzdeki bölümlerde bu dosyaları düzenleyeceğiz.

Tags: