Android 08 Mart 2012 15:34

Android 2.2 – İlk Android Uygulaması – Bölüm 1

Evet geldik ilk Android uygulamamıza.

Eclipse imizi açıyoruz ve File > New > Project diyoruz. Android klasörü altındaki Android Project i seçim Next diyoruz.

Açılan sayfada projemizin detaylarını giricez; Project Name e şimdilik “HelloWorld” yazabiliriz. Next e tıklatın. Karşımıza gelen sayfa bizim SDK imizi seçeceğimiz pecere. Biz bu pencerede sadece Android 2.2 yi seçiyoruz ve Next e basıyoruz. Bu pencerede ise Package Name i düzenliyicez.
örn: Benim Package Name im “org.tk.HelloWorld”.  Ve en sonunda finish diyip bitiriyoruz.

Artık yeni projemizi oluşturduk, bir önceki dersimizde de Android Virtual Device (Sanal Makinemiz) ımızı oluşturmuştuk, işte şimdi o device ımızı projemize bağlamaya geldi sıra. Run > Run Configurations diyip açılan pencerede Android Application a tıklatın, New Butonuna tıklatın ve alanları aşağıdaki gibi doldurun.

Apply ve Run dediğiniz zaman ilk uygulamanız çalışacaktır.

Tags: