Android 12 Mart 2012 00:03

Android 2.2 – İlk Android Uygulaması – Bölüm 2

Önceki bölümde ilk uygulamamızı çalıştırmıştık fakat kod kısmına hiç girmemiştik..

Şimdi bu bölümümüzde proje dosyalarımızı kullanarak kod ile ilgili neler yapıldığını ve dosyalarımızın yapısını inceleyelim.

Bu bölümde ilgileneceğimiz en önemli klasör “res” klasörü ve alt dosyaları olan “layout” ve “values” klasörü.

“values” klasöründeki “strings.xml” e bir göz atalım.

Bu xml dosyasında bazı string variableları tanımlanmış örneğin hello variable ının içinde tutuğu string variable ı “Hello World, HelloWorldActivity!” diye tanımlanmıştır.

“layout” klasöründeki sayfa düzenimizi sağlayan “main.xml” e bir göz atalım.

Bu xml dosyamızda uygulama layout u ve içerisinde neler olacağı basit bir xml mantığında düzenlenmiştir. Bir doğrusal layout un içerisine textview objemiz yerleştirilmiştir. TextView objemizin içine ise (“android:text=”@string/hello””) “strings.xml” dosyamızın içindeki hello variable ı konmuştur. “android:text=”@string/hello””, “android:text=”Hello World, HelloWorldActivity!”” yazmakla aynıdır. Diğer satırları ilerki derslerimizde göreceğiz.
Bu kodumuzu eclipse te çalıştırdığımızda aşağıdaki gibi bir görüntü elde edeciğiz.

Tags: